News


 • स्वीकार्य संविधानको अवसर

  स्वीकार्य संविधानको अवसर

   रामेश्वर बोहरा मस्यौदामा बाबु–आमामध्ये एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ..


 • कार्यकारिणीको धङधङी

  कार्यकारिणीको धङधङी

   –रामेश्वर बोहरा कानून निर्माण, नीतिगत सुधार र सरकारको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद्हरूमा बजेट खर्च गर्ने..

 • परिमार्जनमा संविधान

  परिमार्जनमा संविधान

   – रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले..