प्रधानन्यायाधीश सर्बोच्चका प्रधान न्यायाधीश मात्र होइनन, सम्पूर्ण न्यायपालिकाका हुन

www.youtube.com/watch