News  • निगरानीको निशानामा नागरिक

    निगरानीको निशानामा नागरिक

    अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक विरुद्घ हुने गरी संसद्मा पेश भइरहेका विधेयकसँगै सरकारले नागरिकको गतिविधि..