News Quotes


  • जनविश्वास जगाउने वेला

    जनविश्वास जगाउने वेला

    सम्भावित सङ्क्रमण रोकथामको तयारी समयमै गर्न नसकेको सरकारले कतिपय सकारात्मक पहल गरे पनि जनविश्वास जित्न..

  • निगरानीको निशानामा नागरिक

    निगरानीको निशानामा नागरिक

    अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक विरुद्घ हुने गरी संसद्मा पेश भइरहेका विधेयकसँगै सरकारले नागरिकको गतिविधि..