Responsive image

आर्थिक श्रोत र साधन

श्री विन्ध्यवासिनी अधिकारी समाज सदस्यता उन्मुख संस्था हो । यसले गर्ने सबै कामकारबाहीहरु आफ्नो संस्थाका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरुको नाममा गर्दछ ।

अतः संस्थाको आर्थिक स्रोत र साधन सदस्यहरु तथा श्रद्धालु एवम् भक्तजनहरुबाट दिइएको सदस्यता शुल्क तथा सहयोगबाट चल्दछ । यसका सदस्य तथा

शुभेच्छुकहरुमा वयस्क, युवायुवती तथा बालबालिका सबै छन् । समग्रमा संस्थालाई आर्थिक स्रोत र साधन निम्न बमोजिम प्राप्त हुन्छः 


(क) साधारण, संस्थापक वा आजीवन सदस्यता बापत प्राप्त प्रवेश शुल्क र सदस्यता शुल्कको रकम । 
(ख) दाताले दिएको जग्गा जमिन, सम्पति वा अनुदान वा सहायता बापत प्राप्त रकम 
(ग) समाजको चल–अचल सम्पत्ति वा अन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त रकम । 
(घ) स्थानीय निकायबाट प्राप्त अनुदान वा सहयोग वापत प्राप्त रकम ।
(ङ) कानून बमोजिम अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।  


समाजले सम्पूर्ण सदस्य लगायत देशी–विदेशी संस्था, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट किटानीका साथ तोकेर समाजको अक्षय कोषका लागि दिइएको रकम जम्मा गर्न एक अलग अक्षय कोषको व्यवस्था गरेको छ । यो नमासिने कोष हो ।


उक्त अक्षय कोषमा जम्मा भएको रकमको ब्याज मात्र समाजले साधारण सभाको निर्णय अनुसार तोकिएको विषयमा खर्च गर्न पाउँछ । तर समाजको उद्देश्य परिपूर्ति र विस्तृत हितका लागि तत्काल कुनै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोमा अक्षय कोष बाहेक कोषको जम्मा रकमले सो कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा पनि साधाारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी अक्षय कोषको जम्मा रकम मध्ये ५०% (पचाश प्रतिशत) मा नबढ्ने गरी कार्य समितिको उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यको सहमति र निर्णयबाट झिक्न सक्दछ । जुन उद्देश्यका लागि रकम झिकिएको हो, सोही उद्देश्य सम्पन्न गर्न बाहेक अन्य कार्यमा सो रकम खर्च गर्न पाइँदैन । त्यसरी झिकिएको रकम तीन वर्षभित्र शोधभर्ना गर्नुपर्दछ । 


श्री विन्ध्यवासिनी अधिकारी समाजलाई आफ्नो मन्दिरको मुनासिब व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउनका लागि कार्यसमितिले यो कोषको रकमलाई कम्तिमा रु. २० लाख सम्म पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । 

 


Last modified: October 16, 2015

सम्बन्धित

Responsive image