Responsive image

समाजको क्रियाकलाप

एउटा गैरसरकारी संस्थाका रुपमा आप्mनो विधान बमोजिम सबै प्रकारका कामकारबाहीहरु गर्ने अधिकार यस श्री विन्ध्यवासिनी अधिकारी समाजलाई प्राप्त छ । 


संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यसले विभिन्न कामकारबाही गर्दै आएको छ । मूलभुत रुपमा यस समाजले अधिकारी परिवारहरु बीच निरन्तर भेटघाट, चाडपर्व, पूजाआजा, भोजभतेर आयोजना गर्ने र सो माध्यमबाट पारिवारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कार्य गर्दछ । अधिकारी वंशको हरेक तीन वर्षमा हुने देवाली तथा मस्टोपूजन यसै श्री विन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरमा हुन्छ । यसबाहेक यस समाजले क्षमता तथा उपलब्ध स्रोतका आधारमा आधारभूत साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, निशुल्क पौष्टिक भोजन, स्वयंसेवक परिचालन जस्ता समाजसेवाका कार्यहरु पनि गर्दछ ।


यसका अतिरिक्त यस समाजले माथि आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधान अनुसार निम्न कार्यहरु गर्ने उल्लेख गरिएको छः


(क)    यस समाजले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरेर मात्र आफ्ना उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । 
(ख)    समाजलाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा लिनेछ र कम्प्युटर, टेलिफोन, टाइपराइटर, फ्याक्सजस्ता कार्यालय सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्नेछ वा भाडामा लिई प्रयोग गर्न सक्नेछ । 
(ग)    समाजलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवा शर्तहरू निर्धारण गर्न सक्नेछ । 
(घ)    समाजलाई आवश्यकता परेमा सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(ङ)    समाजको उद्देश्य अनुसार आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्न गराउन सक्नेछ । 
(च)    प्रकाशित अधिकारी वंशावली परिमार्जित गरी प्रकाशित गर्ने ।
(छ)    समाजको उद्देश्य पूर्ति गर्न अन्य संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्न सक्नेछ ।


Last modified: October 16, 2015

सम्बन्धित

Responsive image