Responsive image

सूचनापत्र

श्री विन्ध्यवासिनी अधिकारी समाज वा यसका मन्दिर वा अन्य कुनै सामाजिक सेवाका बारेमा जान्न इच्छुक व्यक्तिहरुले shribindhyabasiniadhikari.samaj@facebook.com  मा सम्पर्क गरी आफ्नो पत्राचार गर्न सक्नु हुनेछ ।

Responsive image