निर्वाचित संसद लाइ भंग गरिएको त्यो कालो दिन

View Fullscreen