Bibliography on B. P. Koirala

विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जेल जर्नल (काठमाण्डौः जगदम्बा प्रकाशन, २०५४)