Articles

  • उत्पीडकको गम्भीर आरोप

    अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले हालै आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरेको..


  • प्रदेश बाँडफाँडको कानूनी खाका

    संवैधानिक कानूनमा विद्यावारिधि गरेका विपिन अधिकारीले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक बहु-सांस्कृतिक तथा समावेशी राज्यका रुपमा..  • The Supreme Question

    There cannot be any legal concept as the ‘supremacy’ or ‘sovereignty’ of the House of..