उपसभामुख संबैधानिक पद भएकाले पार्टीको निर्देशन मान्न आवश्यक छैन : डा विपिन अधिकारी

http://https://www.youtube.com/watch?v=3ERRPcPXZzI&feature=youtu.be&list=PLkLNCWJ_vZjW75B2vxTfF5t2I5_PhMBPq