नेपाल सरकारको गत एक वर्षका काम कार्यवाहीको सरसरी समिक्षा – “सुशाशन र देखिने खालको आम सरोकारका विषयहरुमा केन्द्रित हुनु आवश्यक” “जुन एजेन्डामा सरकार स्थापित हुन सक्यो, त्यो एजेन्डामा सरकारले के के गर्दैछ ? सार्वजनिक जानकारी एकदमै अपुग” !

 www.youtube.com/watch