राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिमा दिएको टिप्पणी