Responsive image

आरति

श्री विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा बेलुकाको आरति मा भाग लिन सबै भक्त जनहरुलाई खुला आमन्त्रण छ । आरतीलाई ‘आरात्रिक’ अथवा ‘आरार्तिक’ र ‘नीराजन’ पनि भन्दछन । पूजाआजाको अन्तमा आरती गरिन्छ । पूजन में रहेको त्रुटिलाइ आरती बाट पूर्ति गरिन्छ । स्कन्दपुराणमा भनिएको छ: "मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यत् कृतं पूजनं हरे:। सर्वं सम्पूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे।।" अर्थात ‘पूजन मन्त्रहीन र क्रियाहीन छ भने पनि नीराजन (आरती) गरीदिनाले त्यसमा सबै पूर्णता आउन जान्छ ।’आरती गर्ने मात्र होइन, हेर्दा मात्र पनि ठुलो पुण्य प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । हरि भक्ति विलासमा एउटा श्लोक छ: "नीराजनं च य: पश्येद् देवदेवस्य चक्रिण:। सप्तजन्मनि विप्र: स्यादन्ते च परमं पदम्।।" आरती पूजन पुजाको अन्तमा इष्ट देवता वा देउतीको प्रसन्नता का लागि गरिन्छ । यसमा इष्ट देव वा देवीलाइ दियो देखाउनु का साथै उनीहरुको स्तवन तथा गुणगान पनि गरिन्छ ।

Responsive image