प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्ने प्रयोजनार्थ तयार गरिएको तीन महले (नेपाल कानुन आयोग)

तिन महले प्रमाण ऐन, २०३१ (1)