Quick comments  • संविधान संशोधन प्रस्तावको लर्को !

    संविधान संशोधन प्रस्तावको लर्को !

    नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयकको दर्ताले अन्य पक्षलाइ..  • राष्ट्रिय सभाको औचित्य के ?

    राष्ट्रिय सभाको औचित्य के ?

    संघीय शासन प्रणालीमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण माथिल्लो सदन (नेपालका हकमा..