Quick comments


  • राष्ट्रिय सभाको औचित्य के ?

    राष्ट्रिय सभाको औचित्य के ?

    संघीय शासन प्रणालीमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण माथिल्लो सदन (नेपालका हकमा..